Wednesday, September 7, 2011

骨董

[2011.09.07] 幾則關於【骨董】:


1. 查看[明] 鎦績《霏雪錄》見書中一句:
骨董乃方言,初無定字,東坡嘗作《骨董羮》用此二字。晦菴先生語類只作【汩董】。

2. [清] 杭世駿《訂訛類編》:○骨董
又雲。今賣雜玩寶貨肆曰骨董鋪。仇池筆記陸道士詩。投醪骨董羹。羅浮穎老取飲食雜烹之。名曰骨董羹。俗訛為古董。
 (1) 又云指的前文中的天祿識餘。不知是書名為天祿識餘,或指天祿告我之意?

3. [北宋] 蘇軾 《書陸道士詩
江南人好作盤遊飯,脯膾炙無不有,然皆埋之飯中。故里諺云:「撅得窖子。」羅浮穎老取凡飲食雜烹之,名谷董羹,坐客皆稱善。詩人陸道士,遂出一聯句云:「投醪董羹鍋裹,撅窖盤遊飯碗中。」東坡大喜,乃為錄之,以付江秀才收,為異時一笑。吳子野云:「此羹可以澆佛。」翟夫子無言,但咽唾而已。丙子十二月八日。

No comments:

Post a Comment